ماه رمضان

قال الله تعالی : کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
روزه ی ماه رمضان بر شما فرض شده است همانگونه که بر امتهای پیش از شما فرض شده بود

ثبوت ماه رمضان
1- رؤیت ماه
2- اتمام سی روز ماه شعبان
3- تبعیت از بلاد هم مطلع


شرایط واجب بودن روزه
1- اسلام
2- بلوغ
3- عقل
4- نبودن عذر یا مانع شرعی مانند بیهوشی- جنون- مریضی- ناتوانی و....


فرایض یا ارکان روزه
1- نیت (درشب باید نیت آورده شود)
2- امساک(خوداری ازخوردن و نوشیدن)


برخی مبطلات روزه
1- خوردن و آشامیدن 
2- استفراغ عمدی 
3- جنون
4- بیهوشی
5- مرتد شدن

و...

سنتهای روزه
1- شتاب در افطار
2- تأخیر در سحری
3- سحری
4- دعا به هنگام افطار(اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت)
5- صدقه دادن(افطاری دادن به فقرا)
6- خواندن قرآن و تفسیر یا کتابهای دینی و مفید
7- خواندن نماز تراویح
8- تسبیح و تهلیل یا صلوات فرستادن، بویژه خواندن صلاة التسبیح


مکروهات روزه
1- شنیدن سخنان زشت و ناپسند(غیبت- بهتان- فحش- لغو و غیره)
2- غسل یا حمام کردن
3- اصلاح سروریش و موهای بدن
4- استعمال ادکلن و عطر و استشمام لوازم بودار
5- سرمه کشیدن چشمها


چه کسانی روزه نگرفتن برای آنها مباح است
1- مریض
2- مسافر(مسافت طی شده باید حدود صد کیلو متر باشد)
3- زنان باردار
4- زنان شیرده(اگر ترس ضرربه بچه را داشته باشند)
5- پیران ناتوان
نکته: در صورت برطرف شدن عذر ، قضای روزه واجب است

/ 0 نظر / 6 بازدید