وقتی انسان ها در مورد حیوانات زود قضاوت می کنند!

عنکبوت بیوه سیاههمیشه در مورد این عنکبوت شنیده ایم که در میان مرگبارترین موجودات دنیا قرار دارد در حالی که این عنکبوت آنقدر هم خطرناک و یا کشنده نیست. این عنکبوت ها تقریبا در برابر مهاجمان بزرگ بی آزار هستند چرا که توانایی رقابت با آن ها را ندارند. همچنین دیده شده است که عده ای از سم این موجود برای درمان نیز استفاده کرده اند. تنها گونه بیوه سیاهی که نقطه های قرمز رنگ دارد می تواند خیلی خطرناک باشد.

موش هاموش ها از گذشته نمادی از کثیفی و چندش آوری بوده اند و همیشه نام آن ها در کنار ترس آورده شده است. در صورتی که این موجودات آنقدر هم ترسناک نیستند. این روزها با توجه به واکسن ها مختلف موش ها کمتر می توانند بیماری را به انسان منتقل کنند و همچنین آن ها در موارد نادر گاز میگیرند و یا حمله می کنند. یکی از نکات جالب در مورد موش ها این است که آن ها از جمله حیوانات بسیار خجالتی هستند.

کوسه هایکی از ترسناکترین موجودات دریایی که بسیاری از ما حتما با شنیدن اسم آن لحظه می ترسیم کوسه است. بسیاری از ما از کوسه ها تنها دندان های خونی و خوردن انسان ها را به یاد می آوریم در حالی که آن ها می توانند فواید بسیار زیادی برای جامعه زیر اب و حتی انسان ها داشته باشند. در ابتدا این نکته را باید بدانید که کوسه ها حیوانات بسیار باهوشی هستند و همچنین آن ها برای سلامت جمعیت ماهی های کوچک بسیار لازم هستند چرا که در صورت عدم وجود آن ها جمعیت ماهی ها به طور به رویه ای زیاد می شود.

دلفین هاهمیشه تفکرات ما منفی نیست و گاهی اوقات ما در مورد یک حیوان تفکرات مثبت ولی غلطی داریم. یکی از این موجودات دلفین است که همیشه فکر می کنیم بسیار بامزه و مهربان هستند. ما فکر می کنیم دلفین ها بی آزار هستند و همیشه حامی انسان ها در دریا بوده اند. این موجودات نیز در برخی از مواقع می توانند از کوسه ها نیز خطرناک تر باشند و حتی برخی از آن ها به انسان ها نیز بی دلیل حمله ور می شوند.

سوسک ها 


 


یکی از چندش آورترین و ترسناک ترین موجوداتی که می توان از آن نام برد سوسک ها هستند. فرقی میان مردان و زن ها نمی کند چرا که همه به نوعی از این موجود کوچک می ترسند. این موجودات تنها در مواقع خاصی جلوی شما می آیند و ان ها را می کشید در حالی که در مواقع دیگر در حال بازیافت مواد کوچک و همچنین کمک به محیط زیست هستند به طوری که شاید اگر آن ها نباشند زندگی برای ما انسان ها نیز مختل شود.

 

/ 1 نظر / 38 بازدید